28 januari 2022 Inloggen
     Zoek
Disclaimer

Het doel van deze website is u te informeren. De informatie op deze website mag nimmer worden geïnterpreteerd als een persoonlijk advies of een commerciële aanbieding.

Juridische aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor juistheid en volledigheid van informatie kan niet worden ingestaan. BastiaanTamminga.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet toegankelijk zijn van informatie, onjuistheden in gegevens, verouderde informatie of het niet naar behoren functioneren van de website. Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Copyright

Het intellectueel eigendom van de inhoud van de website berust bij BastiaanTamminga.nl Kopiëren of verveelvoudigen is zonder onze schriftelijke toestemming vooraf niet toegestaan.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar websites, anders dan die van BastiaanTamminga.nl, dienen slechts ter informatie. Wij hebben geen enkele bemoeienis met de inhoud en de vorm van deze sites. Wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie en de toegankelijkheid van de desbetreffende websites.

Het is zonder vooraf verkregen toestemming van BastiaanTamminga.nl alleen toegestaan een hyperlink naar de hoofdsite www.bastiaantamminga.nl op te nemen.

Op deze website en het gebruik daarvan is het Nederlands Recht van toepassing.

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, zal dat gebeuren in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gebruik van deze website betekent dat u notitie hebt genomen van bovenstaande en dat u bovenstaande accepteert.

Afdrukken